نرم محققان سال آینده اخبار علمی و آموزشی

نرم: محققان سال آینده اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار اجتماعی آغاز به کار دوره پنجم شوراهای شهر و دِه از 12 شهریور

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه قانون اصلاح قانون انتخابات شوراها بعد از تایید شورای نگهبان مراحل نهایی خود را می‌گذراند، گفت که عملا اصلاحیه

آغاز به کار دوره پنجم شوراهای شهر و دِه از 12 شهریور

آغاز به کار دوره پنجم شوراهای شهر و دِه از 12 شهریور

عبارات مهم : قانون

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه قانون اصلاح قانون انتخابات شوراها بعد از تایید شورای نگهبان مراحل نهایی خود را می گذراند، گفت که عملا اصلاحیه این قانون به شوراهای فعلی نمی رسد و به نظر می رسد وقت شروع به کار دوره پنجم شورای شهر و دِه بر اساس قانون قبلی 12 شهریور ماه خواهد بود.

علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با ایسنا اظهار کر د: طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای وقت شروع به کارشوراها 12 شهریور آینده نگری شده است بود. ولی مجلس اخیرا اصلاحیه در این قانون داشت که شروع به کار شوراها 14 مرداد مصوب شد.

آغاز به کار دوره پنجم شوراهای شهر و دِه از 12 شهریور

وی افزود: درحالا حاضر اصلاحیه قانون انتخابات شوراها از سوی شورای نگهبان تایید شده است ولی بعد از تایید شورا قانون باید به مجلس ابلاغ شود و مجلس در نامه ای به دولت ابلاغ کند و دولت نیز باید ظرف سه روز آن را در روزنامه رسمی به چاپ برساند و بعد از چاپ در روزنامه رسمی قانون بعد از دو هفته توانایی اجرایی خواهد داشت.

این نماینده مجلس ادامه داد: با در نظرگرفتن این که قانون عطف به ماسبق نمی شود و اصلاحیه قانون شوراها نیز مراحل نهایی خود را طی می کند به نظر می رسد عملا شروع به کار 14 مرداد نخواهد بود و قانون قبلی که وقت شروع به کار را 12 شهریور آینده نگری کرده اجرا شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه قانون اصلاح قانون انتخابات شوراها بعد از تایید شورای نگهبان مراحل نهایی خود را می‌گذراند، گفت که عملا اصلاحیه

یوسف نژاد خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از اعضای شوراها سردرگم هستند و هنوز مراجع رسمی مثل دولت پاسخ نداده اند که وقت شروع به کار 12 شهریور و 14 مرداد است ولی نهایتا چون اصلاحیه قانون مراحل نهایی خود را جهت اجرا طی می کند و هنوز در روزنامه رسمی چاپ نشده عملا بیش از دو هفته به طول می انجامد وقت شروع به کار شوراها 12 شهریور خواهد بود.

واژه های کلیدی: قانون | روزنامه | شورای شهر | شهریور ماه | انتخابات شوراها | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs