نرم محققان سال آینده اخبار علمی و آموزشی

نرم: محققان سال آینده اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار بین الملل مصادره ثروت 14 میلیارد دلاری موسسات فتح الله گولن از سوی دولت ترکیه

با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا، حزب حاکم ترکیه و شخص اردوغان امیدواری بیشتری به استرداد گولن به ترکیه پیدا کرده اند. 

مصادره ثروت 14 میلیارد دلاری موسسات فتح الله گولن از سوی دولت ترکیه

مصادره ثروت 14 میلیارد دلاری موسسات فتح الله گولن از سوی دولت ترکیه

عبارات مهم : امنیت

با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا، حزب حاکم ترکیه و شخص اردوغان امیدواری بیشتری به استرداد گولن به ترکیه پیدا کرده اند.

بر اساس گزارش شورای امنیت ملی ترکیه ، دولت ترکیه در 3 سال گذشته حدود 14 میلیارد دلار ( 48.5 میلیارد لیره) از ثروت شرکت ها و موسسات وابسته به جریان فتح الله گولن را در داخل ترکیه، مصادره کرده است.

به گزارش عصر کشور عزیزمان ایران ، روزنامه “صباح “ ترکیه با اشاره به گزارشی که اخیرا در جلسه شورای امنیت ملی ترکیه مطرح شده، نوشت، ثروت عظیمی از جریان حامی فتح الله گولن در ترکیه به خاص در یک سال گذشته بعد از شکست کودتای نافرجام ترکیه توقیف شده است است.

مصادره ثروت 14 میلیارد دلاری موسسات فتح الله گولن از سوی دولت ترکیه

فتح الله گولن روحانی ترکیه ای است که نفوذ گسترده ای در داخل این کشور داشته و از سوی دولت ترکیه به رهبری کودتای نافرجام در ترکیه متهم شده است هست. جریان حامی او در داخل ترکیه و خارج از این کشور دارای دهها نهاد و بنگاه خیریه و آموزشی و رسانه ای است که زیاد آنها در داخل ترکیه توقیف شده است اند.

او که از سال 1999 به صورت تبعید خودخواسته در ایالت پنسیلوانیا آمریکا اقامت دارد، اتهام رهبری کودتای نافرجام را رد کرده هست. دولت ترکیه از آمریکا خواسته تا گولن را به این کشور مسترد کند.

با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا، حزب حاکم ترکیه و شخص اردوغان امیدواری بیشتری به استرداد گولن به ترکیه پیدا کرده اند. 

تصویری گرفته شده است از یک ویدئوی فتح الله گولن که در حال نفرین حزب حاکم ترکیه و اردوغان است

بر اساس گزارش شورای امنیت ملی ترکیه در یک سال گذشته در مجموع 7.5 میلیارد لیره (بیش از 2 میلیارد دلار) از اموال غیر منقول جریان حامی فتح الله گولن توقیف شده است هست. همچنین در طی این مدت 41 میلیارد لیره ( 12 میلیارد دلار) از اموال 966 شرکت و موسسه مصادره شده است منسوب به جریان حامی فتح الله گولن، به دولت ترکیه انتقال یافته شده است است.

آغاز اختلافات بین حزب حاکم ترکیه و شخص اردوغان با فتح الله گولن به بیش از 3 سال پیش و از وقت دستگیری و متهم شدن عده ای از وزرای دولت ترکیه از سوی دستگاه قضایی به اتهام فساد مالی و پولشویی در 17 دسامبر 2013 بر می گردد.

مصادره ثروت 14 میلیارد دلاری موسسات فتح الله گولن از سوی دولت ترکیه

پس از این واقعه بود که اردوغان با متهم کردن فتح الله گولن به تشکیل یک دولت موازی در داخل حاکمیت ترکیه، از او خواست از پشت پرده هدایت جریان حامی خود در داخل دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و نظامی بیرون بیاید.

با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا، حزب حاکم ترکیه و شخص اردوغان امیدواری بیشتری به استرداد گولن به ترکیه پیدا کرده اند.

با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا، حزب حاکم ترکیه و شخص اردوغان امیدواری بیشتری به استرداد گولن به ترکیه پیدا کرده اند. 

فتح الله گولن اخیرا در مصاحبه ای به مناسبت سالگرد کودتای نافرجام ترکیه با اشاره به اینکه قصد خروج از آمریکا ندارد، گفت در صورت تصمیم دولت تازه آمریکا به مسترد کردن او به ترکیه، او به این خواسته تمکین خواهد کرد.

واژه های کلیدی: امنیت | ترکیه | کودتای | آمریکا | اردوغان | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs