نرم محققان سال آینده اخبار علمی و آموزشی

نرم: محققان سال آینده اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار بین الملل نتایج رسمی همه‌پرسی اقلیم کردستان اعلام شد

کمیسیون عالی برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق نتیجه های همه‌پرسی «استقلال» این اقلیم را اعلام کرد.

نتایج رسمی همه‌پرسی اقلیم کردستان اعلام شد

نتایج رسمی همه پرسی اقلیم کردستان اعلام شد

عبارات مهم : میلیون

کمیسیون عالی برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان عراق نتیجه های همه پرسی «استقلال» این اقلیم را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز، کمیسیون عالی همه پرسی در اقلیم کردستان تأکید کرد که در جریان این همه پرسی تخلفی صورت نگرفته است.

نتایج رسمی همه‌پرسی اقلیم کردستان اعلام شد

طبق اعلام این کمیسیون، تعداد شرکت کنندگان در این همه پرسی به حدود بیش از سه میلیون رسیده که از تعداد آرای صحیح اخذ شده، ۹۲.۷۳ درصد به استقلال اقلیم کردستان رأی «آری» و ۷.۲۷ درصد رأی «نه» داده اند.

پایگاه خبری کردستان ۲۴ گزارش داد: در این همه پرسی ۴ میلیون و ۵۸۱ هزار و ۲۵۵ تن واجد شرایط همکاری بودند که از این تعداد ۳ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۹۲۵ تن پای صندوق های رأی رفتند. به گزارش ایسنا، میزان همکاری در این همه پرسی ۷۲.۱۶ درصد اعلام شده است هست. همچنین ۹۸ هزار و ۹۴۵ تن در خارج از منطقه اقلیم در این همه پرسی شرکت کرده اند.

کمیسیون عالی برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق نتیجه های همه‌پرسی «استقلال» این اقلیم را اعلام کرد.

کمیسیون عالی برگزاری این همه پرسی اعلام کرده است: این همه پرسی بدون هیچ مسئله یا تخلفی برگزار شده است و بدهید ترتیب همه پرسی با موفقیت کامل آخر یافت.

واژه های کلیدی: میلیون | استقلال | برگزاری | کردستان | کمیسیون | استقلال | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs