نرم محققان سال آینده اخبار علمی و آموزشی

نرم: محققان سال آینده اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار حوادث قاتل مرد معتاد در بزرگراه مشهد-تهران می گوید باورم نمی شود قاتل باشم ، پرونده ای که پیچیده تر شد

ساعت 11:10 دقیقه صبح 20 مهر مرد ناشناسی در تماس با مأموران کلانتری 113 بازار، گزارش قتل یک راننده سمند را در صبح شنبه 15 مهر و در شهرستان داورزن داد و با اعلام

پرونده ای که پیچیده تر شد/ قاتل مرد معتاد در بزرگراه مشهد-تهران می گوید باورم نمی شود قاتل باشم

عبارات مهم : ایران

ساعت 11:10 دقیقه صبح 20 مهر مرد ناشناسی در تماس با مأموران کلانتری 113 بازار، گزارش قتل یک راننده سمند را در صبح شنبه 15 مهر و در شهرستان داورزن داد و با اعلام مشخصات قاتل که در پارک شهر نشسته بود، او را معرفی کرد.

کشور عزیزمان ایران نوشت: مأموران با دریافت این گزارش به پارک رفتند و متهم 40 ساله را دستگیر کردند. مرد میانسال در تحقیقات مقدماتی به قتل اقرار کرد ولی از آنجا که جنایت در محل دیگری رخ داده بود، صبح دیروز بازپرس منافی آذر از شعبه سوم دادسرای امور جنایی قرار منع تعقیب جهت او صادر کرد و پرونده به همراه متهم جهت تحقیقات و بررسی زیاد به دادسرای شهر داورزن استان خراسان رضوی انتقال یافت.

متهم که سابقه 13 روز زندان دارد، در گفت و گوبا «ایران» به تشریح ماجرا پرداخت.

قاتل مرد معتاد در بزرگراه مشهد-تهران می گوید باورم نمی شود قاتل باشم ، پرونده ای که پیچیده تر شد

از شب اتفاق بگو…

– من جهت سفر، سمند را 50 هزار تومان کرایه کردم تا از مشهد به پایتخت کشور عزیزمان ایران بیایم. راننده گفت با کمتر از آن هم مشکلی ندارد. من هم از اینکه دوست او-امید- همراه ما باشد، مخالفتی نکردم و ساعت 12 یا یک شب از ترمینال مشهد راهی پایتخت کشور عزیزمان ایران شدیم. 5 ساعتی در راه بودیم که در سبزوار راننده و امید درخواست کردند مواد بکشند که به همین خاطر در داورزن نگه داشتند. من داخل ماشین منتظر بودم که راننده و امید به هم فحاشی کردند. در آن میان ناگهان مقتول رو به من کرد و فحش داد که عصبانی شدم و با قفل فرمان سه ضربه به او زدم. هنگامی که غرق در خون نقش زمین شد، امید او را داخل ماشین گذاشت و به دِه برد.

ساعت 11:10 دقیقه صبح 20 مهر مرد ناشناسی در تماس با مأموران کلانتری 113 بازار، گزارش قتل یک راننده سمند را در صبح شنبه 15 مهر و در شهرستان داورزن داد و با اعلام

چرا؟

من رانندگی بلد نیستم و امید که مرد میانسالی بود، گفت این کار را انجام می دهد.

به این فکر نکردی که ممکن است دروغ بگوید و با پلیس برگردد؟

به خاطراینکه خیلی ترسیده بودم به هیچ چیزی فکر نمی کردم. بعد از یک ساعت امید با یک تاکسی برگشت. نمی دانم شاید هم راننده زنده باشد وآنها برایم دامی پهن کرده اند. همان موقع سوار اتوبوس شدیم و به پایتخت کشور عزیزمان ایران آمدیم.

قاتل مرد معتاد در بزرگراه مشهد-تهران می گوید باورم نمی شود قاتل باشم ، پرونده ای که پیچیده تر شد

بعد چه کردید؟

لباس خریدم و لباس های خونی ام را عوض کردم. بعد از آن هم با امید در خیابان 17 شهریور چند روزی را گذراندیم و صبح پنجشنبه به پارک شهر رفتیم. در این چند روز امید چند بار به بهانه مصرف مواد ترکم کرد.ولی هربار رفت و برگشت.

آیا امید را که شاهد قتل بود نکشتی؟

ساعت 11:10 دقیقه صبح 20 مهر مرد ناشناسی در تماس با مأموران کلانتری 113 بازار، گزارش قتل یک راننده سمند را در صبح شنبه 15 مهر و در شهرستان داورزن داد و با اعلام

من قاتل نیستم و قصد کشتن کسی را هم نداشتم. ولی باورکنید یک لحظه خشم کار دستم داد. امید می گفت پسری همسن من دارد که چند سال پیش فوت کرده و جهت همین به من کمک می کند.

بعد آیا تو را لو داد؟

نمی دانم، او به بهانه خرید مواد و شارژتلفن مرا ترک کرد و گفت اگر کسی سراغت آمد و تو را به اسم صدا زد بدان که از طرف من است و برایت پول آورده. من هم زمانی که مأموران آمدند فکر کردم اقوام امید هستند.

قاتل مرد معتاد در بزرگراه مشهد-تهران می گوید باورم نمی شود قاتل باشم ، پرونده ای که پیچیده تر شد

آیا خودت را معرفی نکردی؟

جرأت نداشتم.

سابقه داری؟

چندین سال قبل مادرم از من به خاطر دزدی وسایل منزل اش شکایت کرد و 13 روز به زندان افتادم.

آیا مادرت با تو مسئله داشت؟

من با مادرم مسئله داشتم. پدرم فشار خون اوج داشت و مادرم با اینکه عنوان را می دانست یک کیلو کیک جلویش گذاشت که او خورد و فوت کرد. او عامل قتل پدرم است.

شغلت چیست؟

دستفروشم و در گرمخانه ها زندگی می کنم.

ازدواج نکردی؟

سال ها قبل ازدواج کردم ولی چون فرزند دار نمی شدم همسرم از من جدا شد.

اعتیاد داری؟

حتی سیگار هم نمی کشم. درگیری ما سر مواد نبود. او یک دفعه و ناگهانی شروع به فحاشی کرد.

واژه های کلیدی: ایران | پرونده | راننده | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs