نرم محققان سال آینده اخبار علمی و آموزشی

نرم: محققان سال آینده اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی رییس‌جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را جهت اجرا ابلاغ کرد

حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور در نامه‌ های جداگانه ای به وزارت دادگستری و شرکت اداری و استخدامی کشور، ۲ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را جهت اجرا ابلاغ کرد.

رییس‌جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را جهت اجرا ابلاغ کرد

رییس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را جهت اجرا ابلاغ کرد

عبارات مهم : قانون

حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور در نامه های جداگانه ای به وزارت دادگستری و شرکت اداری و استخدامی کشور، ۲ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را جهت اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران «قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری» و «قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» جهت اجرا به وزارت دادگستری و شرکت اداری و استخدامی کشور ابلاغ گردید.

رییس‌جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را جهت اجرا ابلاغ کرد

حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور در نامه‌ های جداگانه ای به وزارت دادگستری و شرکت اداری و استخدامی کشور، ۲ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را جهت اجرا ابلاغ کرد.

واژه های کلیدی: قانون | اسلامی | ممنوعیت | استخدامی | دادگستری | رییس جمهور | قانون اساسی | مجلس شورای اسلامی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs