نرم محققان سال آینده اخبار علمی و آموزشی

نرم: محققان سال آینده اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار پزشکی نقش ویتامین‌های C و E در برطرف آسیب‌های نوعی حشره‌کش

محققان داخلی با انجام آزمایشی بر روی جانوران مدل نشان داده‌اند ویتامین‌های E و C می‌توانند اثرات مخرب نوعی حشره‌کش به نام «دیازینون» را کم کردن دهند. 

نقش ویتامین‌های C و E در برطرف آسیب‌های نوعی حشره‌کش

نقش ویتامین های C و E در برطرف آسیب های نوعی حشره کش

عبارات مهم : مطالعه

محققان داخلی با انجام آزمایشی بر روی جانوران مدل نشان داده اند ویتامین های E و C می توانند اثرات مخرب نوعی حشره کش به نام «دیازینون» را کم کردن دهند.

به گزارش ایسنا، دیازینون به عنوان یک حشره ­کش مهم در زمین های کشاورزی و همچنین در منازل مورد استفاده قرار می­ گیرد و یکی از ترکیبات مهم سمی موسوم به «ارگانوفسفره» هست. این ترکیب می تواند از طریق پوست، دستگاه گوارش و دستگاه تنفسی، جذب بدن شده است و با ایجاد رادیکال های آزاد، موجب عوض کردن عملکرد آنزیم ­های بدن و آنتی اکسیدان ها شده است و درنهایت به از بین رفتن سلول ها بینجامد.

نقش ویتامین‌های C و E در برطرف آسیب‌های نوعی حشره‌کش

حشره­ کش ­های ارگانوفسفره به طور گسترده جهت کنترل حشرات در محیط انسان، امور کشاورزی و دامپروری و حتی صنعت استفاده می ­شوند. مسمومیت با این مواد یکی از پرسشها مهم بهداشت جهانی هست. در کشور عزیزمان ایران نیز این ترکیبات یکی از علل فوت ومیر ناشی از مسمومیت هستند. به همین علت با زیاد کردن مصرف روزافزون حشره کش­ های ارگانوفسفره، بررسی اثر این ترکیبات بر انسان و حیوانات آزمایشگاهی و یافتن راه هایی به منظور کم کردن اثرات مضر آن ها، از اهمیت بسزایی برخوردار هست.

در این رابطه، گروهی از محققان دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله (عج) تهران، با انجام آزمایشی بر روی جانوران مدل به منظور کم کردن تأثیرات منفی آفت کش دیازینون، به سراغ ویتامین های مهم E و C رفته اند.

محققان داخلی با انجام آزمایشی بر روی جانوران مدل نشان داده‌اند ویتامین‌های E و C می‌توانند اثرات مخرب نوعی حشره‌کش به نام «دیازینون» را کم کردن دهند. 

این مطالعه بر روی 6 گروه از موش ­های صحرایی نژاد ویستار انجام شده است هست. جهت انجام پژوهش، حیوانات به 6 گروه تقسیم شدند. به گروه اول، به منظور کنترل کردن آزمایش، تنها روغن ذرت داده شد که حلال دیازینون هست. ولی به گروه های دیگر ترکیبات زیر داده شد: گروه دوم؛ صرفاً دیازینون، گروه سوم؛ صرفاً ویتامین E، گروه چهارم؛ صرفاً ویتامین C، گروه پنجم؛ دیازینون به همراه ویتامین C و گروه ششم؛ دیازینون به همراه ویتامین E. 24 ساعت بعد از انجام موارد فوق، مغز حیوانات استخراج شد و فعالیت های آنزیم های آن مورد سنجش قرار گرفت.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­ دهد که موش هایی که به آن ها صرفاً دیازینون تزریق شده است بود، در مقایسه با گروه کنترل که تنها روغن ذرت دریافت کرده بود، زیاد کردن شدیدی در رادیکال های آزاد نشان دادند، ضمن این که میزان مواد آنتی اکسیدان در آن ها به شدت کم کردن یافت و عملکرد آنزیمی آن ها نیز دچار اختلال شد.

اما اعمال سم دیازینون روی موش ها در کنار به کارگیری ویتامین­ های E و C باعث زیاد کردن قابل توجهی در عملکرد آنزیم ­های آنتی اکسیدان شد. این آنزیم ها به طور مؤثری قادرند رادیکال های آزاد را از بین ببرند.

نقش ویتامین‌های C و E در برطرف آسیب‌های نوعی حشره‌کش

نتایج این مطالعه که با عنوان “تعدیل استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون در مغز موش صحرایی به وسیله ویتامین­های C و E” در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان به چاپ رسیده هست، به طورکلی تولید رادیکال­ های آزاد، عوض کردن عملکرد آنزیم ­های آنتی ­اکسیدان و کم کردن غلظت آنتی اکسیدان ها را به دنبال مسمومیت با سم آفت کش دیازینون در مغز موش های مدل نشان می دهد.

یافته های مطالعه فوق به روشنی نشان می دهند که تجویز ویتامین ­های E و C به عنوان آنتی ­اکسیدان های نیرومند می تواند با پاک سازی رادیکال­ های آزاد تا حد زیادی از تغییرات نامطلوب ذکرشده در بدن جلوگیری کند.

محققان داخلی با انجام آزمایشی بر روی جانوران مدل نشان داده‌اند ویتامین‌های E و C می‌توانند اثرات مخرب نوعی حشره‌کش به نام «دیازینون» را کم کردن دهند. 

واژه های کلیدی: مطالعه | اکسیدان | رادیکال | ویتامین | ویتامین | آنتی اکسیدان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs